Brand


(3)
(1)
(3)
(19)
(9)
(5)
(5)
(10)
(12)
(5)
(3)
(9)
(8)
(2)
(16)
(6)
(2)
(2)
(5)
(20)
(4)
(8)
(4)
(5)
(9)
(5)
(6)
(5)
(4)
(6)
(5)
(1)
(19)
(17)
(3)
(11)
(9)
(35)
(27)
(15)
(1)


Price
Efficiency


(146) 80-90%
(135) 95-100%

Display


(300) LCD


 Schneider CL25000 E three-phase grid-tie inverter
SCHNEIDER

Schneider CL25000 E three-phase gr...

389,760

Upto 27% Off | Cashback 105,528

4.1
78,470 Views

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 100VA/12V Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 100VA/12V...

22,568

Upto 27% Off | Cashback 6,110

3.9
70,616 Views

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 300VA/12V/20A Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 300VA/12V...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

3.8
72,576 Views

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 650VA/12V/20A Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 650VA/12V...

15,680

Upto 27% Off | Cashback 4,245

4.2
79,524 Views

(100 Units) Tracksun Solar 300VA/12V/20A Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(100 Units) Tracksun Solar 300VA/12...

58,670

Upto 27% Off | Cashback 15,885

4.5
85,440 Views

(100 UNITS) TRACKSUN SOLAR 650VA/12V/20A Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(100 UNITS) TRACKSUN SOLAR 650VA/12...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

4.0
76,704 Views

ABB string inverters 12.5 Kva
ABB

ABB string inverters 12.5 Kva

22,800

Upto 27% Off | Cashback 6,173

4.4
80,717 Views

ABB string inverters 20 Kva
ABB

ABB string inverters 20 Kva

185,000

Upto 27% Off | Cashback 50,089

5.8
107,508 Views

ABB string inverters 27.6 Kva
ABB

ABB string inverters 27.6 Kva

224,000

Upto 27% Off | Cashback 60,648

3.9
72,850 Views

ACME CLEANTECH 5KVA Single Phase Hybrid Inverter
ACME CLEANTECH

ACME CLEANTECH 5KVA Single Phase Hy...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

3.6
68,020 Views

AE 3TL 40KVA Three Phase PV String Inverter
AE

AE 3TL 40KVA Three Phase PV String ...

550,000

Upto 27% Off | Cashback 148,913

2.9
54,624 Views

AE 3TL 46KVA Three Phase PV String Inverter
AE

AE 3TL 46KVA Three Phase PV String ...

650,000

Upto 27% Off | Cashback 175,988

4.0
75,576 Views

AE 3TL 8 KVA Three PV String Inverter
AE

AE 3TL 8 KVA Three PV String Invert...

240,000

Upto 27% Off | Cashback 64,980

4.4
82,584 Views

AIRKOM 1.5KW SINGLE PHASE GRID TIED INVERTER
Airkom

AIRKOM 1.5KW SINGLE PHASE GRID TIED...

42,250

Upto 27% Off | Cashback 11,439

3.6
67,492 Views

AIRKOM 100KW Three Phase Solar Hybrid PCU
Airkom

AIRKOM 100KW Three Phase Solar Hybr...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

4.5
82,863 Views

AIRKOM 10KW Three Phase Grid Tied Inverter
Airkom

AIRKOM 10KW Three Phase Grid Tied I...

210,580

Upto 27% Off | Cashback 57,015

3.8
70,401 Views

AIRKOM 10kW Three Phase Hybrid Solar PCU
Airkom

AIRKOM 10kW Three Phase Hybrid Sola...

151,680

Upto 27% Off | Cashback 41,067

3.0
56,265 Views

AIRKOM 15KW Three Phase Grid Tied Inverter
Airkom

AIRKOM 15KW Three Phase Grid Tied I...

254,478

Upto 27% Off | Cashback 68,900

3.4
64,484 Views

AIRKOM 15KW Three Phase Hybrid Solar PCU
Airkom

AIRKOM 15KW Three Phase Hybrid Sola...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

3.2
60,171 Views

AIRKOM 1kW Single Phase Hybrid Solar PCU
Airkom

AIRKOM 1kW Single Phase Hybrid Sola...

13,250

Upto 27% Off | Cashback 3,587

3.6
66,157 Views