Brand


(3)
(1)
(3)
(19)
(9)
(5)
(5)
(10)
(12)
(5)
(3)
(9)
(8)
(2)
(16)
(6)
(2)
(2)
(5)
(20)
(4)
(8)
(4)
(5)
(9)
(5)
(6)
(5)
(4)
(6)
(5)
(1)
(19)
(17)
(3)
(11)
(9)
(35)
(27)
(15)
(1)


Price
Efficiency


(146) 80-90%
(135) 95-100%

Display


(300) LCD


 Schneider CL25000 E three-phase grid-tie inverter
SCHNEIDER

Schneider CL25000 E three-phase gr...

389,760

Upto 27% Off | Cashback 105,528

4.4
80,652 Views

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 100VA/12V Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 100VA/12V...

22,568

Upto 27% Off | Cashback 6,110

4.3
78,396 Views

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 300VA/12V/20A Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 300VA/12V...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

4.1
73,692 Views

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 650VA/12V/20A Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 650VA/12V...

15,680

Upto 27% Off | Cashback 4,245

4.7
87,210 Views

(100 Units) Tracksun Solar 300VA/12V/20A Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(100 Units) Tracksun Solar 300VA/12...

58,670

Upto 27% Off | Cashback 15,885

4.8
84,903 Views

(100 UNITS) TRACKSUN SOLAR 650VA/12V/20A Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(100 UNITS) TRACKSUN SOLAR 650VA/12...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

4.4
80,465 Views

ABB string inverters 12.5 Kva
ABB

ABB string inverters 12.5 Kva

22,800

Upto 27% Off | Cashback 6,173

4.7
87,495 Views

ABB string inverters 20 Kva
ABB

ABB string inverters 20 Kva

185,000

Upto 27% Off | Cashback 50,089

6.1
110,391 Views

ABB string inverters 27.6 Kva
ABB

ABB string inverters 27.6 Kva

224,000

Upto 27% Off | Cashback 60,648

4.2
77,952 Views

ACME CLEANTECH 5KVA Single Phase Hybrid Inverter
ACME CLEANTECH

ACME CLEANTECH 5KVA Single Phase Hy...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

3.9
68,796 Views

AE 3TL 40KVA Three Phase PV String Inverter
AE

AE 3TL 40KVA Three Phase PV String ...

550,000

Upto 27% Off | Cashback 148,913

3.1
56,776 Views

AE 3TL 46KVA Three Phase PV String Inverter
AE

AE 3TL 46KVA Three Phase PV String ...

650,000

Upto 27% Off | Cashback 175,988

4.3
76,895 Views

AE 3TL 8 KVA Three PV String Inverter
AE

AE 3TL 8 KVA Three PV String Invert...

240,000

Upto 27% Off | Cashback 64,980

4.7
87,685 Views

AIRKOM 1.5KW SINGLE PHASE GRID TIED INVERTER
Airkom

AIRKOM 1.5KW SINGLE PHASE GRID TIED...

42,250

Upto 27% Off | Cashback 11,439

3.9
70,587 Views

AIRKOM 100KW Three Phase Solar Hybrid PCU
Airkom

AIRKOM 100KW Three Phase Solar Hybr...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

4.8
88,730 Views

AIRKOM 10KW Three Phase Grid Tied Inverter
Airkom

AIRKOM 10KW Three Phase Grid Tied I...

210,580

Upto 27% Off | Cashback 57,015

4.1
72,527 Views

AIRKOM 10kW Three Phase Hybrid Solar PCU
Airkom

AIRKOM 10kW Three Phase Hybrid Sola...

151,680

Upto 27% Off | Cashback 41,067

3.2
58,052 Views

AIRKOM 15KW Three Phase Grid Tied Inverter
Airkom

AIRKOM 15KW Three Phase Grid Tied I...

254,478

Upto 27% Off | Cashback 68,900

3.7
65,156 Views

AIRKOM 15KW Three Phase Hybrid Solar PCU
Airkom

AIRKOM 15KW Three Phase Hybrid Sola...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

3.5
62,284 Views

AIRKOM 1kW Single Phase Hybrid Solar PCU
Airkom

AIRKOM 1kW Single Phase Hybrid Sola...

13,250

Upto 27% Off | Cashback 3,587

3.9
70,587 Views