Brand


(3)
(1)
(3)
(19)
(9)
(5)
(5)
(10)
(12)
(5)
(3)
(9)
(8)
(2)
(16)
(6)
(2)
(2)
(5)
(20)
(4)
(8)
(4)
(5)
(9)
(5)
(6)
(5)
(4)
(6)
(5)
(1)
(19)
(17)
(3)
(11)
(9)
(35)
(27)
(15)
(1)


Price
Efficiency


(146) 80-90%
(135) 95-100%

Display


(300) LCD


 Schneider CL25000 E three-phase grid-tie inverter
SCHNEIDER

Schneider CL25000 E three-phase gr...

389,760

Upto 27% Off | Cashback 105,528

16.8
30,544 Views

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 100VA/12V Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 100VA/12V...

22,568

Upto 27% Off | Cashback 6,110

14.8
27,048 Views

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 300VA/12V/20A Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 300VA/12V...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

14.7
27,156 Views

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 650VA/12V/20A Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 650VA/12V...

15,680

Upto 27% Off | Cashback 4,245

14.5
27,072 Views

(100 Units) Tracksun Solar 300VA/12V/20A Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(100 Units) Tracksun Solar 300VA/12...

58,670

Upto 27% Off | Cashback 15,885

15.2
27,993 Views

(100 UNITS) TRACKSUN SOLAR 650VA/12V/20A Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(100 UNITS) TRACKSUN SOLAR 650VA/12...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

15.4
29,184 Views

ABB string inverters 12.5 Kva
ABB

ABB string inverters 12.5 Kva

22,800

Upto 27% Off | Cashback 6,173

18.8
34,689 Views

ABB string inverters 20 Kva
ABB

ABB string inverters 20 Kva

185,000

Upto 27% Off | Cashback 50,089

31.9
60,576 Views

ABB string inverters 27.6 Kva
ABB

ABB string inverters 27.6 Kva

224,000

Upto 27% Off | Cashback 60,648

14.4
26,884 Views

ACME CLEANTECH 5KVA Single Phase Hybrid Inverter
ACME CLEANTECH

ACME CLEANTECH 5KVA Single Phase Hy...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

13.3
25,248 Views

AE 3TL 40KVA Three Phase PV String Inverter
AE

AE 3TL 40KVA Three Phase PV String ...

550,000

Upto 27% Off | Cashback 148,913

12.0
22,372 Views

AE 3TL 46KVA Three Phase PV String Inverter
AE

AE 3TL 46KVA Three Phase PV String ...

650,000

Upto 27% Off | Cashback 175,988

12.7
23,594 Views

AE 3TL 8 KVA Three PV String Inverter
AE

AE 3TL 8 KVA Three PV String Invert...

240,000

Upto 27% Off | Cashback 64,980

18.2
34,656 Views

AIRKOM 1.5KW SINGLE PHASE GRID TIED INVERTER
Airkom

AIRKOM 1.5KW SINGLE PHASE GRID TIED...

42,250

Upto 27% Off | Cashback 11,439

13.8
25,756 Views

AIRKOM 100KW Three Phase Solar Hybrid PCU
Airkom

AIRKOM 100KW Three Phase Solar Hybr...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

15.0
27,621 Views

AIRKOM 10KW Three Phase Grid Tied Inverter
Airkom

AIRKOM 10KW Three Phase Grid Tied I...

210,580

Upto 27% Off | Cashback 57,015

15.4
28,576 Views

AIRKOM 10kW Three Phase Hybrid Solar PCU
Airkom

AIRKOM 10kW Three Phase Hybrid Sola...

151,680

Upto 27% Off | Cashback 41,067

11.6
21,160 Views

AIRKOM 15KW Three Phase Grid Tied Inverter
Airkom

AIRKOM 15KW Three Phase Grid Tied I...

254,478

Upto 27% Off | Cashback 68,900

14.2
25,944 Views

AIRKOM 15KW Three Phase Hybrid Solar PCU
Airkom

AIRKOM 15KW Three Phase Hybrid Sola...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

11.3
20,962 Views

AIRKOM 1kW Single Phase Hybrid Solar PCU
Airkom

AIRKOM 1kW Single Phase Hybrid Sola...

13,250

Upto 27% Off | Cashback 3,587

14.3
26,128 Views