Brand


(3)
(1)
(3)
(19)
(9)
(5)
(5)
(10)
(12)
(5)
(3)
(9)
(8)
(2)
(16)
(6)
(2)
(2)
(5)
(20)
(4)
(8)
(4)
(5)
(9)
(5)
(6)
(5)
(4)
(6)
(5)
(1)
(19)
(17)
(3)
(11)
(9)
(35)
(27)
(15)
(1)


Price
Efficiency


(146) 80-90%
(135) 95-100%

Display


(300) LCD


 Schneider CL25000 E three-phase grid-tie inverter
SCHNEIDER

Schneider CL25000 E three-phase gr...

389,760

Upto 27% Off | Cashback 105,528

12.9
24,480 Views

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 100VA/12V Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 100VA/12V...

22,568

Upto 27% Off | Cashback 6,110

10.7
20,045 Views

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 300VA/12V/20A Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 300VA/12V...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

9.8
18,236 Views

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 650VA/12V/20A Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(10 UNITS) TRACKSUN SOLAR 650VA/12V...

15,680

Upto 27% Off | Cashback 4,245

9.4
17,952 Views

(100 Units) Tracksun Solar 300VA/12V/20A Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(100 Units) Tracksun Solar 300VA/12...

58,670

Upto 27% Off | Cashback 15,885

10.2
19,296 Views

(100 UNITS) TRACKSUN SOLAR 650VA/12V/20A Single Phase Hybrid Inverter
TRACKSUN

(100 UNITS) TRACKSUN SOLAR 650VA/12...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

9.5
17,766 Views

ABB string inverters 12.5 Kva
ABB

ABB string inverters 12.5 Kva

22,800

Upto 27% Off | Cashback 6,173

14.6
27,166 Views

ABB string inverters 20 Kva
ABB

ABB string inverters 20 Kva

185,000

Upto 27% Off | Cashback 50,089

21.5
40,375 Views

ABB string inverters 27.6 Kva
ABB

ABB string inverters 27.6 Kva

224,000

Upto 27% Off | Cashback 60,648

8.6
15,732 Views

ACME CLEANTECH 5KVA Single Phase Hybrid Inverter
ACME CLEANTECH

ACME CLEANTECH 5KVA Single Phase Hy...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

10.1
19,104 Views

AE 3TL 40KVA Three Phase PV String Inverter
AE

AE 3TL 40KVA Three Phase PV String ...

550,000

Upto 27% Off | Cashback 148,913

8.9
16,720 Views

AE 3TL 46KVA Three Phase PV String Inverter
AE

AE 3TL 46KVA Three Phase PV String ...

650,000

Upto 27% Off | Cashback 175,988

8.0
14,694 Views

AE 3TL 8 KVA Three PV String Inverter
AE

AE 3TL 8 KVA Three PV String Invert...

240,000

Upto 27% Off | Cashback 64,980

10.0
18,414 Views

AIRKOM 1.5KW SINGLE PHASE GRID TIED INVERTER
Airkom

AIRKOM 1.5KW SINGLE PHASE GRID TIED...

42,250

Upto 27% Off | Cashback 11,439

9.9
18,424 Views

AIRKOM 100KW Three Phase Solar Hybrid PCU
Airkom

AIRKOM 100KW Three Phase Solar Hybr...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

7.5
13,559 Views

AIRKOM 10KW Three Phase Grid Tied Inverter
Airkom

AIRKOM 10KW Three Phase Grid Tied I...

210,580

Upto 27% Off | Cashback 57,015

8.2
15,066 Views

AIRKOM 10kW Three Phase Hybrid Solar PCU
Airkom

AIRKOM 10kW Three Phase Hybrid Sola...

151,680

Upto 27% Off | Cashback 41,067

9.3
16,744 Views

AIRKOM 15KW Three Phase Grid Tied Inverter
Airkom

AIRKOM 15KW Three Phase Grid Tied I...

254,478

Upto 27% Off | Cashback 68,900

7.2
13,013 Views

AIRKOM 15KW Three Phase Hybrid Solar PCU
Airkom

AIRKOM 15KW Three Phase Hybrid Sola...

0

Upto 0% Off | Cashback 0

7.3
13,340 Views

AIRKOM 1kW Single Phase Hybrid Solar PCU
Airkom

AIRKOM 1kW Single Phase Hybrid Sola...

13,250

Upto 27% Off | Cashback 3,587

9.4
17,952 Views